KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

BAŞVURU FORMU

 

  1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine bazı haklar tanımıştır. Bu haklara ilişkin olarak tarafımıza yapılacak olan başvuruların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun biçimde aşağıdaki bilgilerin doldurulması ve yazılı olarak, iadeli taahhütlü mektup ile şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi, aşağıdaki bilgileri doldurmak ve kimliğini doğrulayıcı belgeleri de ek yapmak suretiyle şahsen ya da posta yolu ile “ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ- UMURBEY MH. LİMAN CD. NO:40/2 KONAK/İZMİR” adresine başvurabilecektir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde dönüş yapılacaktır.

 

  1. BAŞVURU SAHİBİ TALEPLERİ

Başvuruda bulunmak istenen maddeler için aşağıdaki tabloda Tercihiniz karşısında boş bırakılan yere  “”EVET”  yazarak talep edilen maddelerinizi belirtebilirsiniz.

TERCİHİNİZ TALEP KONUSU

Şirketinizde kişisel verilerim işleniyor mu? (………….)

Şirketinizde kişisel verilerim işleniyor ise işlenme faaliyetinin amacı ve faaliyet amacına uygun işlenip işlenmediği hakkında bilgi talep ediyorum. (………….)

Kişisel verilerimin yurtiçi veya yurt dışında üçüncü kişilerle aktarılıp aktarılmadığı ve aktarılıyorsa kimlerle paylaşıldığı hakkında bilgi talep ediyorum. (………….)

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünerek bu verilerimin seçilecek uygun bir yöntem ile (Silme, Yok etme, Anonim hale getirilmesi) imhasını talep ediyorum. (………….)

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum. (………….)

Talep edilen bu madde için;

Yanlış olduğunu düşündüğünüz ve düzeltilmesini istediğiniz bilgi/belge ve kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı olduğunu gösteren bilgi /belge ek olarak tarafımıza iletilmelidir.

Kişisel verilerimin işlenme sebepleri ortadan kalktıysa bu durumun, varsa verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini talep ediyorum. (………….)

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (………….)

Talep halinde, uğradığınız zararı gösteren bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.

 

 

  1. BAŞVURU YAPAN VERİ SAHİBİNİN BİLGİLERİ

 

Ad Soyad

TC Kimlik No

Telefon

E-Posta

Adres

Başvuru Tarihi

İmza